Siirry suoraan sisältöön

Proof of Stake

Proof of Stake

Kryptovaluutoista puhuttaessa usein mainitaan termi louhiminen. Louhiminen onkin ollut oleellinen osa kryptovaluuttojen maailmaa jo vuosikymmenen ajan, joten täysin syyttä siitä ei ole puhuttu. Kaikille kryptovaluutoille louhinta ei ole ollenkaan relevantti ilmiö.

Kryptovaluutat ja lohkoketjut, jonka perusteella ne toimivat, noudattavat joko Proof of Work (PoW) tai Proof of Stake (PoS) protokollia. Protokolla sekä sen algoritmit määräävät, ketkä lohkoketjuun yhdistyneistä käyttäjistä voivat tehdä transaktioita, joiden seurauksena uutta kryptovaluuttaa vapautuu markkinoille. Kahdesta protokollasta Proof of Stake on uudempi ja monille kryptovaluutoista kiinnostuneille vielä vieraampi konsepti. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Entä miten sitä noudattavat kryptovaluutat eroavat valuutoista, jotka noudattavat PoW-protokollaa?

Miten Proof of Stake toimii?

Proof of Stake -protokollan ytimessä on tarkoitus mahdollistaa osallistuminen lohkoketjuun ja sen ylläpitämiseen ilman poikkeuksellisen tehokasta ja energiaa kuluttavaa tietokonetta. Esimerkiksi Cardano on yksi uudemmista kryptovaluutoista, jotka ovat hylänneet vanhan ja laitekeskeisen Proof of Work -protokollan.

Kun yksittäinen henkilö haluaa liittyä osaksi Cardanon lohkoketjua, ja päästä käsiksi valuuttaan, tämä ei tarvitse tehokasta tietokonetta valuutan louhimiseen. Sen sijaan hänen on ostettava osuus Stake Poolista. Stake Poolit ovat yhteisomistuksessa olevia palvelinsolmuja. Stake Poolilla on ylläpitäjä, jonka käyttöön muut Stake Poolin osaomistajat delegoivat oman valtansa. Kun ajan kuluessa Cardanon lohkoketju kasvaa, sen käyttämän Ouroboros-protokollan algoritmit valitsevat Stake Poolien joukosta yhden, joka voi tehdä transaktion, joka johtaa uuden lohkon syntymiseen ja lohkon kasvamiseen. Tämä vapauttaa markkinoille lisää valuuttaa, ja Stake Poolia sekä kaikkia siihen osaa ottaneita henkilöitä palkitaan.

Stake Poolit mahdollistavat käytännössä sen, että myös aloittelevat ja piensijoittajat voivat ottaa osaa lohkoketjun kasvattamiseen. Pienimmilläkin panoksilla Stake Pooliin panostanut henkilö saa osansa voitoista.

Mitä pidempään ja aktiivisemmin Stake Pool ottaa osaa lohkoketjussa toimimiseen, sitä aktiivisempi rooli sille annetaan. Näin ollen PoS palkitsee pitkäjänteisiä ja aktiivisia toimijoita.

Proof of Stake ja Proof of Work

Kuten edellisestä kappaleesta käy ilmi, PoS-protokollaa noudattavilla kryptovaluutoilla ei ole mitään tekemistä louhimisen kanssa. Louhinta kuuluukin osaksi Proof of Work-protokollaa noudattavia kryptovaluuttoja. Näistä tunnetuin ja merkittävin on tietenkin Bitcoin.

Proof of Work -lohkoketjut kasvavat, kun lohkojen sisältämiä monimutkaisia laskutoimituksia selvitetään. Kun yksi lohko on laskettu, niin ketju vapauttaa Bitcoineja. Ero PoS-protokollaan on tietenkin massiivinen. Siinä, missä PoS perustuu useiden pienomistajien yhteistyölle, PoW perustuu yksittäisen supertietokoneen laskutoimitukselle. Tällä on useita haittapuolia, joiden takia PoW on jossain määrin vanhentunut protokolla.

Kun esimerkiksi Bitcoinia louhitaan, etusijalla ovat aina tehokkaimmat laitteet. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että lohkojen laskeminen vaatii niin suurta laskentatehoa. Asetelma on johtanut louhijoiden keskinäiseen kilpailuun, jossa tietokoneiden energiankulutus on viety huippuunsa. PoW on tästä syystä haitallinen ympäristölle, sillä tietokoneiden laskut vievät sähköä enemmän kuin pienet valtiot.

Koska Proof of Stake-protokolla perustuu Staking Poolien yhteistyöhön, raskaita laskutoimituksia ja energiankulutusta ei tarvita. Esimerkiksi Cardano on siis sekä vähemmän kilpailtu että huomattavasti ympäristöystävällisempi valuutta kuin esimerkiksi Bitcoin. Lisäksi PoS mahdollistaa lohkoketjuun käsiksi pääsemisen myös sellaisille tahoille, joilla ei ole rahaa tai mahdollisuuksia kasata tuhansien eurojen arvoista louhintakonetta.

Proof of Staken edut ja hyödyt

  • Energiatehokkuus. Louhimisprosessit kuluttavat sähköä enemmän kuin pienikokoiset valtiot. Tästä syystä kryptovaluutoilla on maine epäekologisena innovaationa monien mielissä. PoS ei tarvitse louhintaa lohkoketjujen ylläpitämiseen.
  • Hajauttaminen. Koska PoS mahdollistaa lohkoketjuihin osallistumisen lähes kenelle tahansa, vapautuva valuutta jakautuu tasaisemmin eri toimijoiden kesken.
  • Kustannustehokkuus. PoS-valuutat ovat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin PoW-valuutat.